Skip to content

Az Adatáramlás (dataflow) projekt célja:

            Az adatáramlás projekt célja az egészségügyi szolgáltató jelenlegi személyes és egészségügyi adatok áramlásának áttekintése és frissítése mind a betegek, orvosok, dolgozók és alvállalkozók személyekre, előkészítve a rendszeren kenti hatásvizsgálatot. Ez egy követelmény, amit mind teljes IT szolgáltató beépítettük mind informatikai megoldás egészségügyi szolgáltató részére és előfeltétel az időszakos hatásvizsgálatoknak.  Az adatáramlás projekt előkészíti a rendszeren kenti szükséges hatásvizsgálatot, illetve előkészíti az egészségügyi szolgáltatót a NIS2 auditot és megfelelőséget, valamint meghatározza a fejlesztési területeket.

 • Milyen személyes adatok vannak kezelve,
 • Milyen csatornákon érkeznek
 • Milyen rendszerekben vannak tárolva
 • Hogyan működik az adatok átadása az egyik rendszerből (egészségügyi vagy nem egészségügyi) a másikba
 • Milyen harmadik félnek és milyen felhő szolgáltatásban vannak kezelve és feldolgozva a személyes adatok (könyvelés, Microsoft 365, felhő alapú számlázó rendszer, másik rendszer)
 • Mikor, milyen módon és hogyan van tárolva időbélyeggel az adat kezelés jóváhagyás
Az első fázisban, az adatáramlás projekt készít egy átfogó analízist, amit a következőket fogja tartalmazni:

A második fázisban az adatáramlás projekt adatminőség és adatintegritás analízist fog készíteni:

 • Melyik az egyészségügyi szolgáltatónak a fő adatbázisa, ahol a betegnek az aktuális személyes adatai tárolja (pld a beteg nyilvántartó rendszer vagy a beteg beleegyező rendszer)
 • Hogyan tárolja az adatkezelő a személyes adatok változtatását és követését (pld név váltás)
 • Milyen automatizált folyamattokkal rendelkezik az egészségügyi szolgáltató (pld meghiúsult vizsgálat adatok törlése – TAJ szám, de e-mail cím megőrzésre, ha a leendő páciens konszentre hozzájárult)
 • Milyen egészségügyi szolgáltatón rendszerein kívül kerülnek személyes és kezelési adatok átadásra (EESZT, eProfil, Implant Regiszter amelyik most eProfil, viszont a régi adatvédelmi tájékoztatókban még mindig Implant Regiszter került)
 • A dokumentált adat áramlás menyire összhangban van az aktuális adatvédelmi tájékoztatókkal
 • Régi adatvédelmi irányelvek/tájékozótok megőrzése illetve olyan nyilvántartás, hogy melyik ügyfél mikor milyen verziójú adatvédelmi tájékoztatót és ASZF-et fogadott el

Adatáramlás egészségügyi szolgáltató részére projekt fő feladatai:

 • Egészségügyi rendszerek lista elemzése
 • Az adatforrások és célállomások azonosítása
 • Adatforrások azonosítása és összegyűjtése
 • Adatleképezés
 • Adatáramlás dokumentálása
 • Egészségügyi rendszerek közötti integrációk elemzése
 • Adatbiztonság és adatvédelemi dokumentumok elemzése
 • Adattárolás és megőrzési módszerek elemzése
 • Adatbázisok titkosítását elemzése
 • Kockázatértékelési módszer tervezése
 • Hatásvizsgálati sablon előkészítése

Adatáramlás egészségügyi szolgáltató részére projekt hogyan (know-how):

 • Álalános workshop és adat áramlás workshop-ot szervezzünk ahol meg adunk minden információt, hogy a felmérés/analízis alapján hogyan fog elkészülni a testreszabott/egyéni adatáramlási tábla amelyik ábrázolja az egészségügyi szolgáltatónak a teljes adatáramlást
 • Az egészségügyi szolgáltató meg adja az összes projekt szükséges információt rendszerenként
 • Átbeszéljük a rendszeren kenti megadott adatokat és kiegészítjük a rendszeren kenti sablont
 • Átbeszéljük, átnézzük és véleményezettjük az automatizált folyamatokat
IT infrastruktúra tervezés magas rendelkezésre állással az első elem mind informatikai megoldás egészségügyi szolgáltató részére

Adatáramlás egészségügyi szolgáltató részére projekt előfeltételei:

 

 • Erőforrások biztosítása a workshopokban és a konzultáciokban
 • Rendszeren kenti adatok megadás/kitöltése, a testreszabott vagy az áltanos sablont kitöltése az egészségügyi szolgáltató rendszer orvos tulajdonos által
 • Meglevő adatvédelmi tájékozgató átadása
 • Meglevő adatáramlás térkép/ábra megosztása

 

A technikai jellemzőkről a CSE IT Service informatikai projekt csapat átfogó és részletes tájékoztatásban részesiti valamennyi stakeholdert.

Annak dokumentálása, hogy hol tárolják ideiglenesen vagy tartósan a személyes adatokat a továbbítási útvonal mentén.

Az egyes tárolási pontokra vonatkozó adatmegőrzési szabályzatok és eljárások leírása.

Adathozzáférés-vezérlés és engedélyek:

A hozzáférés-vezérlés és az engedélyek dokumentálása, amelyek szabályozzák, hogy ki férhet hozzá a személyes adatokhoz azok továbbításának különböző szakaszaiban.

Hitelesítési mechanizmusok, engedélyezési szabályok és adatelérési naplók leírása.

Megfelelőségi és szabályozási követelmények:

Annak biztosítása, hogy az adatfolyam-dokumentáció összhangban legyen a vonatkozó jogi és szabályozási követelményekkel (pl. GDPR, HIPAA).

Annak dokumentálása, hogy a személyes adatok továbbítási gyakorlata hogyan felel meg az adatvédelmi törvényeknek és rendeleteknek.

Kockázatértékelés és -csökkentés:

Kockázatértékelés elvégzése a személyes adatokat érintő lehetséges sebezhetőségek vagy fenyegetések azonosítására az átvitel során.

Enyhítő intézkedésekre tesz javaslatot az azonosított kockázatok kezelése és az adatbiztonság javítása érdekében.

Dokumentáció karbantartása és verziókezelés:

Eljárások létrehozása az adatfolyam-dokumentáció karbantartására és frissítésére a rendszerek vagy folyamatok változása esetén.

Verziókövetés megvalósítása a változások nyomon követéséhez és a dokumentáció pontosságának biztosításához az idő múlásával.

Az érdekelt felek kommunikációja és képzése:

Az adatfolyam-dokumentáció eredményeinek és javaslatainak közlése a szervezeten belüli érdekelt felekkel.

Képzés és útmutatás nyújtása a személyes adatok kezelésében részt vevő alkalmazottak számára a dokumentált eljárásoknak való megfelelés biztosítása érdekében.

Ellenőrzés és monitoring:

A személyes adatok továbbítási gyakorlatának rendszeres ellenőrzésére és nyomon követésére szolgáló mechanizmusok létrehozása.

Az incidensekre való reagálás és a jogsértések bejelentésének dokumentálása jogosulatlan adathozzáférés vagy -továbbítás esetén.